Bizi Takip Et
ŞARTLAR VE KOŞULLAR

BU WEB SİTESİNİ KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ ŞART VE BİLGİLENDİRMELERİ DİKKATLE OKUMANIZ GEREKMEKTEDİR. BU KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN BU WEB SİTESİNİ KULLANMAYINIZ, YADA SİZİ BU SİTEYE YÖNLENDİREN UYGULAMAYI DURDURUNUZ.

Kullanmakta olduğunuz bu web sitesi Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 4B PLAZA KAT:19 Pk:34768 Ümraniye / İSTANBUL tarafından kullanıma hazırlanmıştır. Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti tarafından sunulan bu Web Sitesi, size ("Kullanıcı"), Web siteleri mobil uygulamaları Tüketici Kullanım Koşulları ve Gizlilik Beyanını hiçbir değişiklik olmaksızın kabul etmiş olmanız şartıyla sunulmaktadır. Bu web sitesini kullanmak yada girmek suretiyle, bu koşulları ve ilgili Gizlilik Beyanını onaylamış sayılıyorsunuz.

1-İnternet Sitesi İçeriği , Kullanım Şartları ve Kullanım Şartları Değişiklikleri Bu web sitesinde bulunan içerik, bilgi ve görseller dikkat ve özenle bir araya getirilmeye çalışılmıştır. Bu bilgilerin tam ve doğru olduğunu garanti edilmemektedir. Web sitesinin içeriğinde ve kullanımında oluşabilecek hatalardan dolayı Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti hiç bir yükümlülük üstlenmemektedir. Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web Sitesi yoluyla ulaşılan bilgilerin doğruluğunu sağlamaya çalışsa da; İnternet Sitesi'ndeki ürün tarifleri, renkleri, bilgileri de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir bilgi ve materyalin eksiksiz olduğunu, geçerliliğini veya doğruluğunu garanti edememektedir.
Bu kapsamda sağlanan bilgiler sadece tavsiye amaçlı paylaşılmaktadır. Bu paylaşımlar hiçbir durumda tıbbi geçerliliği olduğu garanti edilmez, tıbbi teşhis veya tıbbi danışma yerine geçmez ve tıbbi tedaviyi ikame etmez. Bununla beraber kullanımınız sonucu sağlanan tavsiye için tam memnuniyet garanti etmez ve bu tavsiyelerin uygulanması ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
İnternet Sitesi'nin kullanımı ile ilgili herhangi bir sorunuz için aşağıda yer alan adresten ve telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 4B PLAZA KAT:19 Pk:34768 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0216 425 87 10

a.Kullanım Şartları
Teknolojik ve teknik yenilikler, mevzuatta meydana gelen değişiklikler gibi nedenlerden dolayı web sitesinde ve kullanım şartlarında zaman zaman kısmen veya tamamen düzeltmeler , revizeler ve değişiklikler olmaktadır. Bu nedenle, bu web sitesini, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’nı okumanızı ve şartlarda ve kullanımdaki revize, iyileştirme ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.
Kullanmakta olduğunuz bu sitenin virüslerden korunması için tüm çaba sarf edilmektedir, fakat buna rağmen virüslerden %100 korunduğu ve virüs bulunmadığı garantisi verilememektedir. Bu nedenle web sitesinden dosya, bilgi, döküman veya veri indirirken virüslere karşı korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Anti virüs programı sayesinde)

b.Site Kullanımında Yasaklanan Fiil ve Davranışlar. Kullanmakta olduğunuz bu web sitesini ziyaret etmek,veya gönderi iletmek, v.s. amaçlarla Siteye veya Site aracılığıyla sunulan özelliklere ulaştığınızda ya da bunları kullandığınızda aşağıdaki Davranış Kurallarına uygun davranacağınızı aksi durumda ortaya çıkacak sonuçlardan sorumlu olacağınızı, yine aşağıda sıralanan hareketleri yapmayacağınızı veya başka birinin yapmasına izin ya da destek vermeyeceğinizi kabul ediyorsunuz:

*Web sitesine zarar verebilecek yazılım, Virüs, solucan, zararlı kod, truva atı, veya ve materyaller göndermek;
• Üçüncü bir gerçek yada tüzel kişiyi veya kurumu rencide etmek, küçük düşürmek, tehdit etmek, ,rahatsız etmek, izlemek, taciz etmek nefret dolu veya etnik köken açısından sakıncalı yorum ve görüş bildirmek ,dini ve politik propaganda yapmak
• İş bu web sitesini kullanarak yada yolu ile çoklu referans sistemlerinin, veya da mutluluk zinciri gibi oluşum ve organizasyonları teşvik etmek, reklamını yapmak, veya bunlara katılmak;
• İşbu web sitesinin tamamını yada bir kısmını ticari amaçlar için kopyalamak, çoğaltmak, satmak, yeniden satmak veya kötüye kullanmak ya da Siteye bu amaçlar için girip kullanmak;
• 18 yaşından küçük şahısların kimliğini açık edebilecek bilgileri edinmeye çalışmak ve bu bilgileri kötü niyetli kullanmak; 18 yaşından küçükler için sakıncalı paylaşım yapmak,
• İşbu web sitesinin gizli, olan kısımlarına izinsiz erişmeye çalışmak veya erişmek, Siteleri, sunucuları ya da Sitelere bağlı ağları kesintiye uğratmak ya da kurcalamaya çalışmak;
• Bir gerçek yada tüzel kişi hakkında o kişinin onayını almadan kimliğini açığa çıkarabilecek, özel veya kişisel bilgiler yayınlamak ya da kullanıcıların özeline girmek dahil olmak üzere site kullanıcılarının kişisel bilgilerini almaya çalışmak
• Herhangi bir yerel, ulusal veya uluslararası kanun ya da yönetmeliği ihlal etmek, yasaların suç saydığı bir fiilde bulunmak, bunları savunmak, yaymak, desteklemek, propagandasını yapmak.

Yukarıda yazılı olan maddeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mezuata, kişilik haklarına, özel hayatın korunmasına, aykırı hiç bir türde içeriği paylaşmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
Yöntem Profesyonel, tüm kullanıcıların bu Davranış Kurallarına veya bu Koşulların diğer hükümlerine uyduğunu veya uyacağını garanti etmez ve edemez; bu nedenle, kullanıcıların bu tür ihlallerinden doğabilecek her türlü zarar ve ziyanla ilgili tüm riski üstlendiğinizi kabul etmiş sayılırsınız.


2-Fikri Mülkiyet Hakları
Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Şirket veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. İçerik; hem Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti’ne ait olan veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahıslara ait olan veya üçüncü şahısların kontrolü altında olan ancak Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti lehine lisans,kullanım hakkı tanınan içeriği ifade etmektedir. İnternet Sitesi'ni oluşturan her bir yorum, yazı, makale, rapor ve diğer herhangi bir husus, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. Bu web sitesini kullanmakla İnternet Sitesi'ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile sınırlamalarına uyacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu kapsamda İşbu İnternet Sitesi'ne kullanıcı içeriği yükleme ve siteyi ziyaret etme dışında İnternet Sitesi ve/veya kapsam- içerik'e ilişkin hiçbir hak veya lisans elde etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Sosyal Medya Uygulamaları Hakında Kullanım ve Bilgilendirme
Sosyal medya ağları diye isimlendirilen Twitter ve facebook.com v (“eklentiler”) web sayfalarımıza monte edilebilir. Belirtilen uygulamalar ve eklentiler Facebook Inc. ve Twitter Inc. (“servis sağlayıcılar”) şirketleri tarafından sağlanmaktadır. Sitemizde yer alan sosyal medya eklentisi ilgili servis sağlayıcısına hangi websitesi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bildirir. Sitemizi kullanırken yada gezinirken aynı zamanda Facebook ya da Twitter hesabınıza bağlı olmanız yada kullanmanız durumunda, servis sağlayıcı kullanıcı hesabınızla ulaştığınız veri ve bilgiler gibi ilgi duyduğunuz alanlar hakkında veri toplayabilir. Sitede bulunduğunuz esnada herhangi bir eklenti fonksiyonunu kullanırken (beğeni yapılması veya da yorum yapılması gibi) bu bilgi de tarayıcı tarafından doğrudan saklanmak üzere servis sağlayıcıya aktarılır. Facebook ya da Twitter tarafından yukarıda bahsedilen veri aktarımı, toplanması ve kullanımı hakkında daha teferruatlı bilgilere ve bu şartlar altında gizliliğinizi korumak için faydalanabileceğiniz haklar ve ihtimallere servis sağlayıcının veri koruma/gizlilik tavsiyeleri altından ulaşabilirsiniz.
Veri koruma/Facebook tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: http://www.facebook.com/policy.php Veri koruma/Twitter tarafından yayınlanan gizlilik tavsiyesi: https://twitter.com/privacy Şayet sosyal medya uygulamalarının kullanıcı hesabınızla bağlantı kurmasını ve hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız Facebook ya da Twitter'ın, sitelerinde sahip olduğunuz kullanıcı hesabınızla web sitemize ziyaretinize ilişkin bağlantı kurmasını engellemek için, web sayfalarımızı ziyaret etmeden önce sosyal medya kullanıcı hesaplarında oturumunuzu kapatmanız gerekir.

4. Üçüncü Kişilerin Websiteleri Hakkındaki Sorumluluk Bilgilendirmesi
Kullanıcılar, Web Sitesi üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, bu linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. . Bağlantı yapılan sitelerdeki içerik, görsel ve beyanlardan Yöntem Profesyonel ve Koz. Ürünleri. San. Tic. Ltd. Şti’nin sorumluluğu bulunmamaktadır. Yöntem Profesyonel Koz. Ürün. San. Ve Tic. Ltd. Şti web sitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan 3. Kişilere ait web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulmasından tamamen bu web sitelerinin sahipleri sorumludur.

5. Üçüncü Kişilerin Hakları
Aşağıda açıklanmış olan koşullardaki hiçbir husus bu koşulları ya da koşullar ile ilgili olan herhangi bir anlaşmanın bir şartını zorla uygulamak adına üçüncü kişilere (Kullanım Koşulları’nda isim, tanım ya da başka bir şekilde bahsedilse bile) bir yarar ya da hak sağlamaya hizmet etmemektedir Ziyaret ettiğiniz web sitemizde paylaşmak istediğiniz herhangi bir bilgiyi, yazıyı, görseli velhasıl tüm içeriği paylaşmadan önce, içerik üzerinde her türlü fikri, sınai mülkiyet veya kişilik hakkı gibi herhangi bir hakka sahip gerçek ve tüzel kişilerden içeriğin kullanımına dair gerekli tüm izinleri ve ilgili hak sahibinin açık rızasını almış olduğunuzu veya alacağınızı alacağınızı kabul ediyorsunuz. Bu İnternet Sitesi’ni kullanmakla, söz konusu sorumluluğunuzu yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uyarınca yerine getireceğinizi peşinen kabul, beyan ve taahhüt edersiniz.

6. Kullanıcı Paylaşımlarının Doğruluğu ve İçeriği
Bu Koşullar, Yöntem Profesyonel Web Siteleri ile irtibatlandırdığınız her türlü metin, fotoğraf, video, gönderi, iletişim, müzik, ses kaydı, sanat eseri, derecelendirme, inceleme, diğer materyaller ve bilgiler ("Gönderim") ile ilgili davranışlarınızı, haklarınızı ve Yöntem Profesyonel’in haklarını düzenlemektedir. Bir Gönderim yaptığınızda şunları kabul etmiş sayılırsınız:
• İletinizin tarafınızca üretildiğini, orijinal ve doğru olduğunu, taklit olmadığını;

• Web Sitesi’ne yüklediğiniz her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların kendinize ait olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir içeriğe yer vermediğinizi, yayınlanan içeriklerin, Yöntem Profesyonel ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendiniz bağlayacağını kabul ve taahhüt ettiğini

• İletinizde yer alıyorsa Yöntem Profesyonel ürün veya ürünlerinin şu anda gerçek kullanıcısı olduğunuzu ve iletinizin söz konusu Yöntem Profesyonel ürün veya ürünleriyle ilgili mevcut deneyiminiz hakkındaki gerçek ve dürüst görüşleriniz olduğunu;

• Sitemizde sunulan hizmet, hiçbir şekilde suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz.

• Kanunen belirlenen yaşın üzerinde olduğunuzu veya sınırın altındaysanız yasal temsilcinizin bu iletiyi yapmanıza izin verdiğin, veya onay aldığınızı;

• Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti’nde çalışan bir personel olmadığınızı veya Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ürünlerini tanıtmak ve/veya satmak için Yöntem Profesyonel tarafından görevlendirilmiş bir gerçek yada tüzel kişi için çalışmadığınızı aksi durumda iletnizde Yöntem Profesyonel Kozmetik Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti ile olan ilişkinizi açıkça belirten bir açıklamaya yer vereceğinizi;

• İletinizin (veya bir kısmının) Yöntem Profesyonel ya da herhangi bir üçüncü taraf için kullanılan herhangi bir reklam veya promosyon materyalinde yer almadığını veya kullanılmasının planlanmadığını;

• İletinizi hiçbir ödeme veya ödeme vaadi karşılığında yapmadığınızı ve iletiniz karşılığında herhangi bir ödeme alma beklentinizin olmadığını; İletinizi herhangi bir başka menfaat veya menfaat beklentisi karşılığında yapmadığınızı ve iletinizin Yöntem Profesyonel'in tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılabileceğini bildiğinizi ya da Herhangi bir avantaj sağladıysanız bu avantajın detaylarını İletinizin içinde açıkça beyan edeceğinizi;

• İletinizin üçüncü tarafların telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını, ticari sırlarını, reklam haklarını, manevi haklarını ve/veya geçerli olan diğer kişisel hakları ya da mülkiyet haklarını ihlal eden bir içerik barındırmadığını;

• İletinizin herhangi bir kanunu, kararnameyi, tüzüğü veya yönetmeliği ihlal eden bir içerik ya da herhangi bir kanun, kararname, tüzük veya yönetmelik kapsamında yayın yoluyla iftira suçu teşkil eden, bunu savunan, destekleyen veya bu şekilde yönlendirme yapan bir içerik barındırmadığını;

• İletinizin belli bir kişiye veya gruba yönelik bir nefret söylemi içeren ya da genel bir değerlendirmeyle bu şekilde olduğu kabul edilebilecek ya da herhangi bir kişiyi, ortaklığı, şirketi ya da siyasi partiyi tehdit edici ya da küçük düşürücü olan bir materyal veya içerik barındırmadığını;

• İletinizin kişisel verilerle ilgili olması halinde, ilgili kişisel verilerin Yöntem Profesyonel ile paylaşılması konusunda söz konusu kişilerden önceden yazılı izin alınmaksızın, kimliği veya özel bilgileri (hassas bilgiler dahil) belirtilen veya belirlenebilecek kişiler hakkında görüşler, üçüncü taraf web siteleri, adresler, e-posta adresleri, iletişim bilgileri, telefon numaraları ve diğer bilgiler içermediğini;

• İletinizin Yöntem Profesyonel tarafından kullanılmasının bu Koşulların ihlali anlamına gelmeyeceğini ve herhangi bir kişi ya da kuruluşa zarar vermeyeceğini.7.Bir İleti yaptığınızda Yöntem Profesyonel’e onay verdiğiniz durumlar.
• 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girebilecek ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti sınai mülkiyet ve veri mahremiyeti kanunları uyarınca (ve dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe girebilecek başka kanunlara göre) Yöntem Profesyonel ve/veya içerik sağlayıcıların tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinizi bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanabilmesi için gerekli olabilecek tüm rıza, izin ve onaylar.

• Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe girebilecek başka kanunlara göre sahip olabileceğiniz tüm manevi hakların kullanılması hakkını devretmek.

• İletileri, kısmen veya tamamen, mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (Yöntem Profesyonel web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.

• İletilerde yer alan kullanıcı isminiz, adınızı, takma adınızı, , biyografik bilgilerinizi, ses kayıtlarınızı, çizimlerinizi, fotoğraflarınızı, video görüntülerinizi, portrelerinizi, tasvirlerinizi veya halk tarafından tanınmanıza neden olabilecek diğer kişisel bilgilerinizi (birlikte, "Kişisel İçeriğiniz"), aynen veya bazı değişiklikler yapılarak mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek çevrimiçi veya çevrimdışı her tür ortam, format ve teknoloji aracılığıyla ve tanıtım, kamuyla paylaşma, halkın yorum yapması (Yöntem Profesyonel web sitelerinde veya üçüncü tarafların web sitelerinde), reklam, pazarlama, ticaret, tanıtım, ticari kullanım ve bunların yan kullanımları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere her şekilde ve önceden onayınızı almak veya bir bildirimde bulunmak (kanunen zorunlu kılınmış durumlar dışında) zorunda olmaksızın kullanma, izleme, inceleme, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayımlama, tercüme etme, türev çalışmalar üretme, dağıtma, gönderme, görüntüleme ve benzer biçimde kullanma konusunda, tüm dünyada geçerli, münhasır olmayan, kalıcı, geri alınamaz, tüm hakları ödenmiş, telifsiz, tamamen alt lisans verilebilir ve devredilebilir bir hak ve lisans.

• Yöntem Profesyonel'in, bir Gönderim iletmenize izin verirken, yapmış olduğunuz temsillere, verdiğiniz haklara ve ettiğiniz feragate dayandığını kabul ediyorsunuz. Bu Anlaşma kapsamında verdiğiniz hakları, lisansları ve/veya ettiğiniz feragatleri sonlandıramayacağınızı veya geri alamayacağınızı kabul ediyorsunuz.

• Yöntem profesyonel, Gönderiminizi daha sonra düzenleyebileceğiniz veya silebileceğiniz konusunda hiçbir garanti vermez. Gönderimlerinizin içeriğinden Yöntem Profesyonel'in değil tamamen kendinizin sorumlu olduğunu kabul ediyorsunuz.8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve taraflar aralarında bir ihtilaf söz konusu olması durumunda Kullanım Koşulları’ndan doğan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkeme ve İcra Daireleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak İnternet Sitesi'nin tamamının veya bir kısmının kopyalanması kesinlikle yasaktır.